Joseph Zöhrer v slovenskem tisku

PDF članek

Povzetek

Zöhrer je bil v Ljubljani kot glasbenik avstrijskega rodu ugleden solist, pedagog, dirigent in skladatelj. 14. nov. 1862 je prvič nastopil kot solist pianist, od leta 1863 je bil učitelj violončela, od leta 1865 učitelj klavirja in drugih (glasbenih) predmetov (mdr. je 1868 prvič tudi dirigiral), leta 1883 je nastopil kot ravnatelj Filharmonične družbe / Philharmonische Gesellschaft (FD). Upokojil se je leta 1912 in umrl v Ljubljani, 20. nov. 1916, kjer je na Žalah tudi pokopan. Želimo ga predstaviti in spremljati njegove (ljubljanske) glasbene dosežke v (dosegljivi) slovenski literaturi: dnevnih časopisih, revijah … (izbor), ki so izhajali izključno v slovenskem jeziku: Cerkveni glasbenik, Ljubljanski zvon, Muzikološki zbornik, Novi akordi idr.; pa še v monografijah (knjigah), ki so jih napisali in izdali: Cvetko Budkovič, Dragotin Cvetko, Ivan Klemenčič, Darja Koter, Primož Kuret, Jernej Weiss idr., ter člankih, ki so izšli še tudi po Zöhrerjevi smrti, vse do dandanes.

Abstract

Joseph Zöhrer in Slovenian Press

Austrian musician Joseph Zöhrer started his career in Ljubljana as a renowned soloist, pedagogue, conductor and composer on 14 November 1862, when he first performed as a solo pianist. He then went on to become a cello teacher in 1863, a piano teacher and teacher of other music subjects teacher in 1865 (for the first time conducting in 1868), and the principal of the Philharmonic Society in 1883 (“Philharmonische Gesellschaft”). He retired in 1912 and died in Ljubljana (20 November 1916), where he is also buried. The article presents and celebrates his musical achievements (in Ljubljana) based on the available Slovenian publications (newspapers, magazines, books/ monographs, etc.) (selection), published only in Slovenian (Cerkveni glasbenik, Ljubljanski zvon, Muzikološki zbornik, Novi akordi, etc.), monographs written and published by Cvetko Budkovič, Dragotin Cvetko, Ivan Klemenčič, Darja Koter, Primož Kuret, Jernej Weiss and others, and articles published after his death.