»Gremo mi po svoje« – spoznavajmo strpnost v medkulturnosti

PDF članek

Povzetek

Prispevek je predstavitev konkretnega primera interdisciplinarnega poučevanja (interdisciplinarnega tematskega sklopa) na temo strpnosti. V prispevku ni poudarek le na vsebini in ciljih, povezanih s to temo, ampak na načinih povezovanja tako med učitelji kot med učenci in na sistematičnem načrtovanju učnega procesa (po metodi vzvratnega načrtovanja).

Abstract

»Let’s Go Our Own Way!« – Learning about Tolerance and Interculturalism

The article presents an actual example of interdisciplinary teaching (interdisciplinary set of themes) on the subject of tolerance. The emphasis is not only on the content and the objectives in relation to this topic, but also on the connections between teachers and between students and on a systematic planning of the learning process (using the backwards mapping method).