Fizikalne vsebine za dijake na Mafijskem vikendu

PDF članek

Izvleček

V prispevku bomo predstavili delo s fizikalno nadarjenimi dijaki na Mafijskem vikendu, zimski šoli, ki smo jo letos drugič zapored izvedli na Fakulteti za matematiko in fiziko. Poleg kratke predstavitve fizikalnega dela delavnic se bomo osredotočili predvsem na izzive pri podajanju vsebin, ki presegajo predpisano raven srednješolske fizike.

Abstract

Physics Contents for Secondary School Students at »Mafijski vikend/Mafia Weekend«

The paper presents »Mafijski vikend/Mafia Weekend«, a three-day winter school that took place at the Faculty of Mathematics and Physics in Ljubljana. The first part of the paper briefly presents the physics-related activities that took place, while the second part focuses on working with secondary school students that have a talent for physics.