Ekskurzija v srednjeveško Škofjo Loko za učence izbirnih predmetov odkrivajmo preteklost svojega kraja in likovno snovanje

PDF članek

Izvleček

Izvedba medpredmetne ekskurzije predstavlja odličen način, kako naravno in kulturno dediščino čim bolj izkoristiti na različnih predmetnih področjih ter učencem omogočiti oblikovanje celostnega znanja. Takšno znanje je trajnejše, učenci pa si oblikujejo jasnejše predstave. V članku je predstavljen primer dobre prakse medpredmetnega povezovanja v obliki ekskurzije.

Abstract

Field Trip to Medieval Town of Škofja Loka for Students Taking Elective Subjects Discovering Your Town’s Past and Visual Arts

An inter-subject field trip is an excellent way to apply our natural and cultural heritage in as many school subjects as possible, thus enabling students to gain comprehensive knowledge. Such knowledge is longer-lasting, while students are able to shape clearer images in their minds. The article presents a good practice example of inter-subject connections in the form of a field trip.