Didaktično gradivo pri pouku tujega jezika

PDF članek

Izvleček

Učitelj je dnevno izpostavljen različnim izzivom. Tudi uvajanje tujega jezika v drugi razred je bil eden izmed njih. Majhni drobci, ki so tekom celega leta sestavljali sliko znanja učencev, ki so se tako množično prvič srečali s tujim jezikom. Zaradi drugačnega koncepta in načina dela, zaradi neobstoječih gradiv in s tem posledično pomanjkanja pripomočkov za delo je bilo treba razmišljati o lastnih materialih, ki bi bili uporabni pri pouku. Pri tem je bil glavni cilj pripraviti pripomočke, ki bodo multifunkcionalni in bodo ponujali različne možnosti za komunikacijo, ki je na tej stopnji učenja tako zelo pomembna.

Abstract

Didactic Materials in Foreign Language Lessons

A teacher faces various challenges on a daily basis. The introduction of a foreign language into 2nd grade was one of them. Throughout the year, small fragments were compiling an image of the knowledge of pupils, who had never before encountered a foreign language on such a massive scale. Due to the different work concept and method, non-existent materials and, consequently, a lack of aids, we had to think about creating our own materials for use during lessons. The main objective in doing so was to prepare aids which are multifunctional and will provide various possibilities of communication, which is so important at that level of learning.