Collegial Support in Schools: Potential and Challenges

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2023/54/62-83

Abstract

The aim of the text is to present selected results of research focused on coaching and respectively other forms of collegial support in schools, on conditions for the implementation of these forms in schools and, to a certain degree, also on practice in sectors other than education. The data shows different and often lacking support of these forms of professional development in the school systems, including unclear financing. This is so even though these forms seem to be principal for the support of quality work for people in schools, just as they were proven principal in other organisations, and it is desirable to develop them in schools as well.

Povzetek

Kolegialna podpora v šolah: priložnosti in izzivi

Namen prispevka je predstaviti izbrane rezultate raziskav, ki so se osredotočale na coaching oziroma druge oblike kolegialne podpore v šolah, na pogoje za izvajanje omenjene podpore v šolah in v določeni meri tudi na prakso v drugih sektorjih, ne le v šolstvu. Podatki kažejo, da so takšne oblike profesionalnega razvoja v šolskih sistemih zelo različne in zanje primanjkuje podpore, obenem pa je nejasno tudi financiranje – čeprav so omenjene oblike podpore ključne za kakovostno delo zaposlenih v šolah, ravno tako kot so se izkazale za bistvene v drugih organizacijah, zato bi jih bilo treba razvijati tudi v šolah.

.