COBISS+

PDF članek

Izvleček

Sistem COBISS je v slovenskem prostoru poznan kar kot virtualna knjižnica Slovenije. Iz širokega nabora storitev COBISS-a je najširšemu krogu uporabnikov slovenskih knjižnic namenjena spletna aplikacija COBISS+, ki z mobilno različico mCOBISS omogoča dostop do informacij vseh knjižnic, vključenih v sistem COBISS. COBISS+ omogoča online dostop do vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov, lokalnih baz podatkov knjižnic v sistemu COBISS ter drugih baz podatkov in informacijskih virov domačih ter tujih ponudnikov, dostopnih prek sistema COBISS. Uporabniku zagotavlja vpogled v zalogo iskanega, pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezerviranje gradiva ter vrsto funkcionalnosti, zaradi katerih lahko rečemo, da je COBISS+ več kot le knjižnični katalog.

Abstract

COBISS+

COBISS is known in Slovenia as the Virtual Library of Slovenia. One of the many COBISS services is the web-based application COBISS+, available to the users of Slovenian libraries as a mobile version mCOBISS, which enables access to the information of all libraries included in the COBISS system. COBISS+ allows online access to a shared library catalogue database, local databases of COBISS libraries and other databases and information sources of Slovenian and foreign providers which are accessible through COBISS. The user can check the stock, see which books have been borrowed, extend the lending period, reserve a book or use a variety of other features which make COBISS+ much more than a library catalogue.