Bernoullijeva lemniskata

PDF članek

Izvleček

V članku na kratko opišemo zgodovino Bernoullijeve lemniskate in nekaj njenih geometrijskih konstrukcij, ki jih realiziramo z Geo-Gebro. Izpeljemo enačbo Cassinijevega ovala, ki je v posebnem primeru Bernoullijeva lemniskata. Podane so nekatere njene lastnosti.

Abstract

Lemniscate of Bernoulli

The article briefly describes the history of the lemniscate of Bernoulli and some of its geometric constructions, which are realized with GeoGebra. The equation of the Cassini oval is derived, which is a special case of the lemniscate of Bernoulli. Some of its properties are given.