Angleška bralna značka v 4. razredu

PDF članek

Izvleček

Namen članka je predstaviti način implementacije angleške bralne značke v redni pouk 4. razreda osnovne šole. Članek opisuje proces obravnave knjig predpisanih za bralno značko in didaktične metode, ki spodbujajo učence začetnike tudi v nadaljnje branje in učenje tujega jezika. Predstavljene so metode, ki so se v praksi izkazale za učinkovite. V članku je opisan primer dobrega sodelovanja predmetnega učitelja s knjižnico.

Abstract

English Reading Badge in 4th Grade

The purpose of this article is to present a way of incorporating the English reading badge into regular lessons of the 4th grade of primary school. The article describes the process of discussing the books recommended for the reading badge, and the didactic methods that encourage novice learners to continue reading and learning a foreign language. It presents the methods that have proved to be efficient in practice. The article describes an example of good collaboration between the subject teacher and library.