Spodbujanje branja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju na Osnovni šoli Dobova

Izvleček V prispevku so predstavljene različne oblike motivacije za branje in obiskovanje knjižnice učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki jih na…