Vloga šolskega knjižničarja pri uporabnikih 21. stoletja

Izvleček Današnje šole predstavljajo kompleksno okolje, kjer imata šolska knjižnica in knjižničar pomembno vlogo. Hitra rast količine dostopnih informacij vpliva…