Uporaba spletne strani Google Site v osnovni šoli pri pouku glasbene umetnosti

Izvleček Avtor opisuje uporabo spletne strani Google Site pri pouku glasbene umetnosti v osnovni šoli. Tekom šolanja na daljavo so…