Nekaj dokazov Talesovega izreka

Izvleček V članku predstavimo več različnih dokazov Talesovega izreka o obodnem kotu nad premerom krožnice. Predstavimo uporabo omenjenega izreka pri…