Nekaj dokazov Talesovega izreka

PDF članek

Izvleček

V članku predstavimo več različnih dokazov Talesovega izreka o obodnem kotu nad premerom krožnice. Predstavimo uporabo omenjenega izreka pri nalogah na matematičnih tekmovanjih v Sloveniji in na
Hrvaškem.

Abstract

Some of the Evidence of Thales’ Theorem

This article introduces some of the different evidence of Thales’ Theorem defining an angle inscribed in a semicircle over a diameter. The use of the theorem is presented based on the solutions of tasks from mathematics competitions in Slovenia and Croatia.