Šolske poti k Marici Nadlišek Bartol (1867-1940) in njenim literarnim upodobljenkam s konca 19. stoletja

Izvleček Tako v romanu Fata morgana kot v kratkih pripovedih, zbranih v zbirki Na obali, so osrednji liki Marice Nadlišek…