Primeri prilagoditev in opor pri reševanju matematičnih problemskih nalog na razredni stopnji

Izvleček Reševanje matematičnih problemov predstavlja najvišjo taksonomsko raven znanja pri matematiki. Opredeljujemo ga kot sposobnost uporabe obstoječih znanj v novih…

Izgradnja koncepta številskih predstav in pojma število

Povzetek Razvoj pojma število in številskih predstav je kompleksen in dolgotrajen proces. V učnem načrtu za matematiko so cilji o…