Učinkovito sodelovanje in izgrajevanje partnerskega odnosa med starši, šolo in vrtcem

Izvleček V prispevku predstavljamo pozitivne učinke kakovostnega sodelovanja med šolo in domom za učence, učitelje, starše in vzgojno-izobraževalne ustanove. Okolje…

Aktivno učenje učiteljev – primeri delavnic na študijskih srečanjih učiteljev in učiteljic, ki poučujejo na razredni stopnji

Izvleček Usposobljenost učiteljev za poklicno delovanje v sodobni družbi, za katero so značilne spremembe na vseh področjih delovanja, zahteva visoko…

Primeri prilagoditev in opor pri reševanju matematičnih problemskih nalog na razredni stopnji

Izvleček Reševanje matematičnih problemov predstavlja najvišjo taksonomsko raven znanja pri matematiki. Opredeljujemo ga kot sposobnost uporabe obstoječih znanj v novih…

Izgradnja koncepta številskih predstav in pojma število

Povzetek Razvoj pojma število in številskih predstav je kompleksen in dolgotrajen proces. V učnem načrtu za matematiko so cilji o…