Vloga ravnatelja pri krepitvi sodelovanja s starši

Povzetek V članku avtorice razmišljamo o tem, kaj botruje manjši udeležbi staršev na izobraževanjih v vrtcih in šolah, če jo…

Vloga hospitacij v pedagoškem vodenju ravnateljev

Povzetek V članku želimo izpostaviti vlogo hospitacij v pedagoškem vodenju ravnateljev in predstaviti raziskavo, opravljeno na nekaj slovenskih osnovnih šolah….