Nacionalni projekt spodbujanja branja 2021 na Osnovni šoli Toma Brejca Kamnik

Izvleček Nacionalni projekt Rastem s knjigo se je začel izvajati v šolskem letu 2006/2007 z namenom spodbuditi bralno kulturo pri…