Raznovrstnost drobnih tiskov: izkušnja v Narodni in univerzitetni knjižnici

Izvleček Drobni tiski so pomemben del gradiva vsake knjižnice, predvsem kot fond nacionalne kulturne dediščine. Knjižno gradivo, ki ga imenujemo…