Formativno spremljanje učencev pri pisanju uradnih vabil v 7. razredu osnovne šole

Izvleček Prispevek predstavlja formativno spremljanje pri pisanju uradnih vabil v 7. razredu osnovne šole. Učenci so dobili nalogo, da napišejo…