Reformacija v Gorici – ekskurzija s terenskim delom pri pouku zgodovine v osnovni šoli

Izvleček V prispevku predstavljam primer izpeljave zgodovinskega terenskega dela, pri kateri učenci učno snov obravnavajo na terenu in s pomočjo…