Primer obravnave neumetnostnega besedila – opis rastline

Izvleček V prispevku predstavljam učno gradivo za obravnavo neumetnostnega gradiva pri uri slovenščine v 5. razredu. Namenjeno je neslovensko govorečim…