Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

https://doi.org/10.59132/viz/2023/6/6-19 Izvleček V prispevku obravnavamo problematiko zgodnjega opuščanja šolanja (ZOŠ) pri mladih. To je zapleten in dinamičen proces, ki se…

Pouk slovenščine na daljavo v osnovni šoli: primer obravnave lutkovne uprizoritve Romeo in Julija po dramski predlogi Williama Shakespearja

Izvleček V prispevku najprej povzamemo osnovna didaktična priporočila za pouk na daljavo pri slovenščini s poudarkom na dejavnostih branja, pisanja,…