Ura zgodovine v 6. razredu v povezavi s knjižničnim informacijskim znanjem

Izvleček V prispevku je predstavljen primer izvedbe ure KIZ v povezavi z učnim predmetom zgodovina v 6. razredu. Opisani in…

Beremo stripe za domače branje

Izvleček Prispevek predstavlja primer medpredmetnega povezovanja knjižničnega informacijskega znanja (KIZ) z domačim branjem v 6. razredu osnovne šole. Ponuja eno…