Izbirni predmet matematične delavnice v povezavi s knjižničnim informacijskim znanjem

Izvleček V prispevku je predstavljeno medpredmetno sodelovanje učiteljice izbirnega predmeta matematične delavnice in knjižničarke. Učenci so utrjevali veščino iskanja gradiva…