Stališča študentov Pedagoške fakultete UL do slovenskega pravopisa

Izvleček Jezikovna zmožnost in z njo pravopisna zmožnost je ena od sestavin sporazumevalne zmožnosti, ki se jo tako sistematično kot…