Razvoj fine motorike v podaljšanem bivanju

Izvleček Delo v podaljšanem bivanju je zasnovano specifično in temelji na veliki fleksibilnosti učitelja in njegovega pristopa tako pri vsebinskem…