Vloga vzgojnih stilov pri šolskih izidih mladih

Povzetek Vedenje mladostnikov v šoli, njihov odnos do šole in opravljanje šolskih obveznosti so povezani z vrsto dejavnikov, med drugim…