Stališča vodstvenih delavcev do uvajanja prvega tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole

Povzetek V prispevku predstavljamo rezultate raziskave o stališčih vodstvenih delavcev javnih osnovnih šol do uvajanja prvega tujega jezika (TJ 1)…

Vpogled v poučevanje tujega jezika po pristopu CLIL v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

Insight into Foreign Language Teaching Using the CLIL Approach in the First Educational Triad