O kom govorimo in kolektivni spomin – uporaba bralnih strategij pri uri KIZ

Izvleček V prispevku je predstavljena ura knjižničnega informacijskega znanja na temo bralnih strategij, ki je izvedena v drugem letniku v…