Vloga šolskega svetovalnega delavca pri delu z učenci begunci in priseljenci

Povzetek Članek obravnava vlogo šolske svetovalne službe pri vključevanju učencev priseljencev v vzgojno-izobraževalne ustanove. Njegovo izhodišče sta predstavitvi izkušenj dveh…