Vključevanje nadarjenih učencev v interesno dejavnost Naravoslovne urice

Izvleček Nadarjeni učenci imajo posebno sposobnost oziroma talent, s katerim lahko veliko prispevajo k družbi. Učiteljeva naloga je, da jim…