Primerjava razvoja ritmičnega in melodičnega posluha pri učencih glasbene pripravnice pred ukrepi proti širjenju covida-19, med ukrepi in po njih So ukrepi zoper covid-19 le prinesli nekaj pozitivnega?

Izvleček V prispevku je opisan napredek ritmičnega in melodičnega posluha pri učencih glasbene pripravnice v šolskih letih od 2017/18 do…