Primerjava razvoja ritmičnega in melodičnega posluha pri učencih glasbene pripravnice pred ukrepi proti širjenju covida-19, med ukrepi in po njih So ukrepi zoper covid-19 le prinesli nekaj pozitivnega?

PDF članek

Izvleček

V prispevku je opisan napredek ritmičnega in melodičnega posluha pri učencih glasbene pripravnice v šolskih letih od 2017/18 do vključno 2021/22 s poudarkom na preizkusu razvitosti glasbenih sposobnosti. Ugotavljam, da je delo s posnetki, ki je bilo uvedeno v obdobju ukrepov proti širjenju covida-19 in je bilo ohranjeno tudi v šolskem letu 2021/22, dober pripomoček za izboljšanje rezultatov, če je ciljno usmerjeno.

Abstract

Comparing Pre-, During, and Post-Covid-19 Restrictions on Rhythmic and Melodic Listening Development in Music Trainees Covid-19 Prevention and Control Measures: Potential Benefits

This paper describes the evolution of rhythmic and melodic listening in music trainees from the academic years 2017/18 through 2021/22, focusing on the development of musical skills testing. The author concludes that, if targeted, the work with recordings introduced at the time of Covid-19 prevention and protection measures and maintained in the current school year is a good tool for improving results.