Formativno spremljanje pri pouku slovenščine v gimnaziji

Izvleček Prispevek predstavlja učiteljeve osebne izkušnje z elementi formativnega spremljanja v okviru projekta Zavoda RS za šolstvo na gimnazijskem nivoju….