Slepi in slabovidni učenci kot udeleženci v medvrstniškem nasilju

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/47-52 Izvleček Namen prispevka je predstaviti izsledke študije o medvrstniškem nasilju pri slepih in slabovidnih mladih odraslih, ki so bili…