Spodbujanje vizualne pismenosti z opazovanjem in doživljanjem likovnih podob

Izvleček V prispevku je predstavljeno, kako na Osnovni šoli Starše poteka razvijanje vizualne pismenosti. Z opazovanjem in aktivnostmi za razumevanje…