Vzgojiteljica, zapoj mi, vzgojiteljica, poslušaj me …

Izvleček V prispevku predstavljam osebna spoznanja o tem, kako pomembno je, da so majhni otroci v stiku s pesmijo, in…