Vzgojiteljica, zapoj mi, vzgojiteljica, poslušaj me …

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljam osebna spoznanja o tem, kako pomembno je, da so majhni otroci v stiku s pesmijo, in o tem, kakšno vlogo ima pesem pri otroku v predšolskem obdobju. Predšolski otroci radi pojejo. To je njihova igra. Pojejo z velikim veseljem, če dobijo spodbudo od staršev ali vzgojiteljic in ob tem čutijo, da jim radi prisluhnemo.

Abstract

Teacher, Sing Me a Song, Teacher, Listen to Me …

The article describes my personal experience demonstrating how important it is for small children to be in contact with songs and what role songs play in the preschool period. Preschool children love to sing. For them, it is a form of play. If encouraged by their parents or teachers, they sing with great joy and can feel that we like to listen to them.