Sistematično poučevanje bralnih učnih strategij na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik

Izvleček Avtorica predstavi projekt poučevanja bralnih učnih strategij na OŠ Frana Albrehta Kamnik. Projekt je predstavljen vse od začetne faze…

Delavnica uporabnega branja na OŠ Frana Albrehta Kamnik

Izvleček Avtorica v prispevku povzema nekaj teoretičnih osnov s področja družinske in funkcionalne pismenosti ter motivacije za branje, ki so…