Italijanščina kot interesna dejavnost (Impariamo italiano?)

Izvleček Pri odločanju o izbiri interesnih dejavnosti, ki jih želi ponuditi učencem v osnovni šoli, je učitelj lahko zelo kreativen,…