Etično vodenje, šole in proces spreminjanja

https://doi.org/10.59132/vviz/2016/1/7-17 Povzetek Notranje in zunanje razmere izzivajo šole k spreminjanju. Vodenje spreminjanja je, samo po sebi, izziv. Ta sestavek opisuje…