Uvajanje formativnega spremljanja pri vsebini krog in krožnica

Izvleček V prispevku je predstavljeno formativno spremljanje in ocenjevanje učenčevega napredka kot eden izmednačinov dela, ki uspešno sledi smernicam sodobnega…