Z zajčkom Feliksom v svet medkulturnosti in večjezičnosti

Izvleček Pri poučevanju tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pogosto zapostavlja spodbujanje medkulturnosti in razvijanje večjezičnosti. V članku je…