Mobiliziranci v nemško vojsko – dejavnosti za spodbujanje kritičnega mišljenja

Izvleček Prispevek obravnava obvezno temo 4. letnika gimnazije in sicer Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju v gimnaziji ter se…