Po korakih do preprostega logaritemskega računala v osnovni šoli

Izvleček V prispevku je predstavljeno logaritemsko računalo kot sredstvo za učenje in odkrivanje matematike v osnovni šoli. Prikazana je izvedba…