Vključevanje formativnega spremljanja v obravnavo učnega sklopa pri pouku zgodovine

Izvleček V prispevku je prikazana obravnava učnega sklopa Plemiči in kmetje v srednjem veku s prvinami formativnega spremljanja, bralne učne…