Sodelovalno učenje in formativno spremljanje

Izvleček V članku je opisano medpredmetno povezovanje in sodelovalno učenje z elementi formativnega spremljanja. Pouk je potekal po metodi sodelovalnega…