Branje – čudovito doživetje!

Izvleček Šolske knjižničarke aktiva Zgornjega Posočja se že vrsto let srečujemo v aktivu, ki smo ga ustanovile spomladi leta 2009…