Uporaba sodelovalnih/participativnih pristopov v izobraževalnem prostoru – izkušnja z Gimnazije Celje-Center

Using Participatory Methods in the Education Space – Experience from the Grammar School Celje-Center